Decibels relative to reference level (dBr)

De uitdrukking dBr wordt gebruikt om de signaalsterkte bij RF- en AF-frequenties te definiƫren. Het symbool is een afkorting voor "decibels relative to reference level."

De dBr toename is gebaseerd op de decibel , een logaritme ic maat voor relatieve signaalsterkte. Stel dat een referentiesignaal een vermogen heeft van P watt, en het te meten signaal een vermogen van P watt. De relatieve signaalsterkte in dBr, aangeduid met S dBr , is dan:

S dBr = 10 log 10 P / P

De signaalsterkte in dBr kan ook worden berekend in termen van de effectieve signaalspanning indien de impedantie constant blijft. Stel dat een referentiesignaal een rms-spanning heeft van V volt en het te meten signaal heeft een rms-spanning van V volt bij dezelfde impedantie. De relatieve signaalsterkte in dBr is dan:

S dBr = 20 log 10 V / V

Als het dBr-cijfer positief is, dan is het gemeten signaal sterker dan het referentiesignaal. Als het dBr-cijfer negatief is, dan is het gemeten signaal zwakker dan het referentiesignaal.