Decibels relative to isotropic radiator (dBi)

De uitdrukking dBi wordt gebruikt om de versterking van een antennesysteem ten opzichte van een isotrope straler bij radiofrequenties te definiëren . Het symbool is een afkorting voor "decibels relative to isotropic."

De dBi specificatie is gebaseerd op de decibel , een logaritme ic maat voor relatief vermogen . Veronderstel dat een antenne A een elektromagnetisch veld met een intensiteit van I A microwatt per vierkante meter ( I A µW/m 2 ) in zijn gunstige richting produceert op een punt dat zich op enige afstand bevindt. En stel dat een isotrope antenne Q op dezelfde afstand een elektromagnetisch veld met een intensiteit I Q µW/m 2 produceert. De versterking G van antenne A, in dBi, is dan:

G = 10 log 10 ( I A / I Q )

Een dipoolantenne heeft een versterking van 2,15 dBi. Een isotrope straler heeft een versterking van 0 dBi.