Decibels relative to carrier (dBc)

dBc (decibels relative to carrier) is een maat voor de sterkte van een momentaan signaal op radiofrequentie . De dBc verhoging is gebaseerd op de decibel , een logaritme ic maat voor relatieve signaalsterkte. Stel dat een signaal een ongemoduleerd draaggolfvermogen heeft van P watt en een gemoduleerd signaalvermogen van P watt op een bepaald moment in de tijd. De momentane gemoduleerde signaalsterkte in dBc, gesymboliseerd als S dBc, is dan:

S dBc = 10 log 10 P / P

De signaalsterkte in dBc kan ook worden berekend in termen van de effectieve signaalspanning indien de impedantie constant blijft. Stel dat een signaal een ongemoduleerde-carrier root-mean-square ( rms ) spanning heeft van V volt en een gemoduleerde rms signaalspanning van V volt bij dezelfde impedantie. De momentane gemoduleerde signaalsterkte in dBc is dan:

S dBc = 20 log 10 V / V

Als het dBc-cijfer positief is, dan is de momentane gemoduleerde signaalsterkte groter dan de ongemoduleerde-carriersignaalsterkte. Als het dBc-cijfer negatief is, dan is de momentane gemoduleerde signaalsterkte kleiner dan de ongemoduleerde-carriersignaalsterkte.