De Wet van Ohm

De Wet van Ohm is de wiskundige relatie tussen elektrische stroom, weerstand en spanning. Het principe is genoemd naar de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm.

In gelijkstroom (DC) circuits is de Wet van Ohm eenvoudig en lineair. Stel dat een weerstand met een waarde van R ohm een stroom van I ampère geleidt. Dan is de spanning over de weerstand gelijk aan het product IR. Er zijn twee uitvloeisels. Als een gelijkstroombron van E volt over een weerstand van R ohm wordt geplaatst, dan is de stroom door de weerstand gelijk aan E/R ampère. En als in een gelijkstroomcircuit E volt over een component staat die I ampère doorlaat, dan is de weerstand van die component gelijk aan E/I ohm.

Mathematisch kan de Wet van Ohm voor gelijkstroomcircuits als drie vergelijkingen worden weergegeven:

E = IR

I = E/R

R = E/I

Bij het maken van berekeningen moeten compatibele eenheden worden gebruikt. Als de eenheden anders zijn dan ohm (voor weerstand), ampère (voor stroom), en volt (voor spanning), dan moeten de eenheden worden geconverteerd voordat de berekeningen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, kilohms moeten worden omgezet in ohms, en microamperes moeten worden omgezet in ampères.