De jure standaard

Een de jure standaard is een technologie, methode of product dat officieel is goedgekeurd voor een bepaalde toepassing.

De jure, uit het middeleeuws Latijn, betekent van rechtswege. De term verwijst niet alleen naar wettelijk beschermde of opgelegde standaarden, maar ook naar standaarden die zijn goedgekeurd door een officiële standaardisatieorganisatie, zoals ANSI (American National Standards Institute) of IETF (Internet Engineering Task Force).

Voorbeelden van de jure standaarden zijn:

  • ASCII (American Standard Code for Information Interchange), het meest gebruikte formaat voor tekst bestanden in computers en op het internet.
  • SCSI (Small Computer System Interface), een reeks elektronische interfaces van ANSI, waarmee pc's kunnen communiceren met randapparatuur.
  • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) is de door de IETF goedgekeurde standaardcommunicatietaal of -protocol van het Internet.

De jure standaarden staan in contrast met de facto standaarden, die meer bekendheid krijgen door wijdverbreid gebruik dan door officiële bekrachtiging.