De gemiddelde straal van de maan

De gemiddelde straal van de maan wordt, net als bij planetaire objecten zoals de aarde, bepaald als de gemiddelde afstand van het fysieke middelpunt tot het oppervlak. De waarde, gesymboliseerd r maan , is gelijk aan ongeveer 1.738.000 meter s (1,738 x 10 6 m). Dit is ruwweg 1.738 kilometer s (km) of 1.080 statuutmijl s.

De maan is geen perfecte bol; haar vorm is enigszins vervormd door getijdenwerking veroorzaakt door de zwaartekracht van de aarde. Bovendien zijn er onregelmatigheden in het oppervlak vanwege kraters en bergen. De werkelijke straal van de maan varieert enigszins afhankelijk van de richting waarin gemeten wordt. De gemiddelde straal wordt verkregen uit een groot aantal individuele metingen in verschillende richtingen.

Uitgaande van de hier gegeven waarde van r maan kan het volume van de maan ( V maan ), in m 3 , worden gevonden met de standaardformule voor het volume V van een bol in termen van zijn straal r :

V = (4/3)(pi) r 3

waarbij pi de verhouding van de omtrek van een cirkel tot zijn diameter is, een irrationaal getal gelijk aan ongeveer 3,14159. Op basis van deze formule:

V maan = 2,199 x 10 19 m 3

Zie ook Tabel van fysische eenheden en natuurkundige constanten.