De eerste-volger-theorie

De eerste-volger-theorie is het concept dat het aantrekken van een aanhanger van een of ander standpunt of initiatief de eerste stap is naar het begin van een beweging die voor de algemene bevolking ongebruikelijk of uit de pas van de omringende cultuur kan lijken.

De eerste volger wordt beschouwd als even belangrijk voor de ontwikkeling van een beweging als de initiatiefnemer, omdat hij het standpunt van de leider geloofwaardiger doet overkomen. Derek Sivers introduceerde de eerste-volger-theorie op de TED-conferentie (technology, entertainment, design) in 2010. Volgens Sivers is het de eerste volger die een individu met een uniek idee transformeert in een leider. 

De eerste volger riskeert spot op dezelfde manier als de initiatiefnemer dat doet. Zodra echter één persoon het initiatief volgt, wordt het minder riskant voor anderen om mee te doen. Uiteindelijk, als genoeg mensen meedoen, wordt het riskanter om aan de zijlijn te blijven staan dan om deel uit te maken van de beweging. 

Sivers illustreerde zijn theorie met een korte video van een openluchtconcert waarin een enkele man begint te dansen terwijl anderen om hem heen zijn dans negeren en blijven zitten. De dansende man ziet er dwaas uit totdat een andere man zich bij hem voegt. De twee dansers veranderden de dynamiek van dwaas naar interessant. Weldra voegt zich een derde man bij de eerste volgeling en de inleider. Deze tweede volgeling veranderde de dynamiek opnieuw, want nu werden twee individuen een kleine groep. Vanaf dat moment was het slechts een kwestie van seconden totdat mensen over het veld renden om mee te dansen en de kleine groep een grote menigte werd.

Sivers gebruikte de video om te wijzen op het belang van de eerste persoon die meedanste. Zodra de eerste volgeling begon te dansen, werd de initiatiefnemer een leider. In zijn TED-talk wees Silvers erop dat het riskant is om de eerste volger te zijn. Net als de initiatiefnemer, de eerste volger geconfronteerd met een sociaal risico, in dit geval - worden genegeerd of zelfs belachelijk gemaakt. Het feit dat de eerste volger nam het risico, echter, verlaagd het sociale risico voor de derde persoon en alle anderen die volgden. Naarmate er meer mensen bij kwamen, deed zich een omslagpunt voor en veranderde de groepsdynamiek van dansen als een anomalie in dansen als de sociale norm. De paar mensen die gewoon zaten en naar de dansers keken, liepen nu een sociaal risico door te blijven zitten.

Sivers stelde belangrijke lessen voor die je uit de video kunt trekken: 

  1. Er is geen beweging zonder de eerste volger.
  2. We krijgen te horen dat we allemaal leiders moeten zijn, maar dat zou pas echt ineffectief zijn.
  3. De beste manier om een beweging te maken, als je er echt om geeft, is moedig te volgen en anderen te laten zien hoe ze moeten volgen.
  4. Als je een eenzame gek vindt die iets geweldigs doet, heb dan het lef om als eerste op te staan en mee te doen.

De eerste volger theorie is interessant voor sociale marketeers die de kracht van het internet willen inzetten om een publiek op te bouwen. In deze context vertegenwoordigt de eerste dansende man originele inhoud die eigenzinnig is en gemakkelijk te imiteren. De eerste volger wordt vertegenwoordigd door het eerste publiek dat de originele inhoud imiteert en er zijn eigen draai aan geeft, en de dansende menigte wordt vertegenwoordigd door de honderdduizenden mensen op het internet die niet alleen de andere volgers imiteren, maar ook de gecreëerde inhoud "liken" of "delen".

Marketeers die het belang van de eerste volger begrijpen, gebruiken vaak deze drie benaderingen om een publiek op te bouwen:
1. Ze huren eerste volgers in, een aanpak die ook bekend staat als sokpoppenmarketing.
2. Ze worden de eerste volger, imiteren de eerste volger en imiteren de inhoud. 2. Ze worden de eerste volger, imiteren en passen het werk van een initiator aan.
3. Ze wachten tot een kantelpunt is opgetreden en promoten de nieuwe sociale norm.

Derek Sivers' TED talk, How to start a movement:

Zie ook: disruptieve innovatie, disruptieve technologie, digitale disruptie, ondernemer, sociale ondernemer, early adopter