De constante van Wien

De constante van Wien is een fysische constante die het verband bepaalt tussen de thermodynamische temperatuur van een zwart lichaam (een voorwerp dat perfect elektromagnetische energie uitstraalt) en de golflengte waarop de intensiteit van de straling het grootst is. De constante wordt aangeduid met de Griekse kleine letter sigma met een subscript w ( sigma-lc.gif w ). Hij is gelijk aan ongeveer 2,898 x 10 -3 meter-kelvin (0,2898 centimeter-kelvin).

Het product van de thermodynamische temperatuur van een zwart lichaam in kelvin s, en de golflengte van zijn hoogste energie-uitstoot in meter s, is gelijk aan de constante van Wien. Naarmate een zwart lichaam heter wordt, wordt de golflengte van zijn hoogste energie-uitstoot dus korter, zoals in de illustratie te zien is.

wien-con.gif

Zie ook Tabel van fysische constanten .