De constante van Euler (gamma of de Euler-Mascheroni constante)

De constante van Euler, soms gamma of de Euler-Mascheroni constante genoemd, heeft de wiskundige waarde .5772156649015328606512090082...(net als pi is deze constante een onoplosbaar lang getal).

De constante van Euler is niet zo bekend als pi of e , maar is niettemin belangrijk, vooral in de getaltheorie en in bepaalde formules en berekeningen die met techniek te maken hebben.

De constante van Euler (gamma) is gedefinieerd als de limiet van de uitdrukking (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/ n ) - ln ( n ), naarmate n de oneindigheid nadert . De afkorting ln staat voor natuurlijk logaritme , ook wel basis- e logaritme genoemd. De waarde van de constante van Euler is tot op meer dan 1.000.000 decimalen nauwkeurig berekend, en wordt vaak benaderd tot 0,577216.

Zie ook de Tabel van fysische constanten .