De behoeftehiërarchie van Maslow

De behoeftehiërarchie van Maslow is een in kaart gebrachte reeks menselijke behoeften die belangrijk zijn voor een individu om tot volledige ontwikkeling en zelfactualisatie te komen. De behoeftehiërarchie is een theorie van de psycholoog Abraham Maslow.

De hiërarchie wordt geschetst als een piramide die onderaan begint met basisbehoeften die bevredigd moeten worden, wil een individu verder kunnen gaan met het aanpakken van meer secundaire behoeften. Het is duidelijk dat iemand die moet vechten om te overleven, niet zoveel nadenkt over zelfverwezenlijking als iemand die relatief zeker kan overleven.

De hiërarchie van behoeften toont de algemene progressie in het streven van mensen zodra overleven en comfort verzekerd zijn naar het spirituele, het creatieve en het intellectuele. De niveaus van de hiërarchie, beginnend bij de basis van de piramide zijn:

  1. Fysiologische behoeften - Dit zijn biologische behoeften om te kunnen overleven. Voorbeelden zijn lucht, voedsel, water, onderdak, kleding, warmte, seks en slaap.
  2. Veiligheidsbehoeften - Voorbeelden zijn bescherming tegen elementen, veiligheid, orde, wet en stabiliteit.
  3. Liefde- en saamhorigheidsbehoeften - Dit zijn de eerste van de sociale behoeften, waarbij het gaat om het verlangen naar interpersoonlijke relaties en het deel uitmaken van een groep. Voorbeelden van deze behoeften zijn vriendschap, intimiteit, vertrouwen, acceptatie, het ontvangen en geven van affectie en liefde.
  4. Esteembehoeften - Ingedeeld in twee categorieën:
    1. Zelfwaardering, voortkomend uit waardigheid, prestatie, meesterschap en onafhankelijkheid.
    2. Het verlangen naar reputatie of respect van anderen, inclusief status en prestige.
  5. Zelfactualiseringsbehoeften - Voorbeelden zijn het realiseren van persoonlijk potentieel, zelfontplooiing en het zoeken naar persoonlijke groei en piekervaringen.

Maslow's behoeftehiërarchie

Maslow splitste de eerste vier niveaus van zijn hiërarchie op in tekortbehoeften die over het algemeen bevredigd moeten worden alvorens over te gaan naar de zijns- of groeibehoeften van het zelfverwezenlijkingsniveau van de hiërarchie. Een opmerkelijk verschil in groeibehoeften is dat de verwezenlijking de motivatie verhoogt, terwijl de verwezenlijking van tekortbehoeften een daling van de motivatie veroorzaakt.

In 1983, werd Maslow genoteerd als verduidelijkend dat de persoon niet 100% bevrediging van alle vorige niveaus kan vereisen om naar hogere behoeften over te gaan. Hij wees er ook op dat een levensreis een niet-lineaire vooruitgang door de hiërarchie zou kunnen inhouden. Eerder vervulde behoeften van mensen kunnen door tegenslagen in hun leven opnieuw aangesproken moeten worden. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven, zoals een verhuizing, een relatiebreuk of een echtscheiding, kunnen ertoe leiden dat mensen zich opnieuw moeten richten op eerder vervulde behoeften.