DCOM (Distributed Component Object Model)

DCOM (Distributed Component Object Model) is een set concepten en programma-interfaces van Microsoft waarin client-programma-objecten diensten kunnen aanvragen van server-programma-objecten op andere computers in een netwerk. DCOM is gebaseerd op het Component Object Model (COM), dat een reeks interfaces biedt waarmee clients en servers binnen dezelfde computer (waarop Windows 95 of een latere versie draait) kunnen communiceren.

U kunt bijvoorbeeld een pagina voor een website maken die een script of programma bevat dat kan worden verwerkt (voordat het naar een verzoekende gebruiker wordt verzonden), niet op de server van de website, maar op een andere, meer gespecialiseerde server in het netwerk. Met behulp van DCOM-interfaces kan het webserverprogramma (dat nu als client-object fungeert) een Remote Procedure Call (RPC) naar het gespecialiseerde serverobject zenden, dat de noodzakelijke verwerking uitvoert en het resultaat naar de webserver terugzendt. Deze geeft het resultaat door aan de Web page viewer.

DCOM kan ook werken op een netwerk binnen een onderneming of op andere netwerken dan het openbare Internet. Het maakt gebruik van TCP/IP en Hypertext Transfer Protocol . DCOM wordt geleverd als onderdeel van de Windows-besturingssystemen. DCOM is of zal binnenkort beschikbaar zijn op alle grote UNIX-platforms en op de grote serverproducten van IBM. DCOM vervangt OLE Remote Automation.

DCOM is in het algemeen gelijkwaardig aan de Common Object Request Broker Architecture ( CORBA ) in termen van het aanbieden van een reeks gedistribueerde diensten. DCOM is Microsofts benadering van een netwerkomgeving voor programma- en gegevensobjecten. CORBA wordt gesponsord door de rest van de informatietechnologie-industrie onder auspici├źn van de Object Management Group ( OMG ).