Datalevenscyclus

De datalevenscyclus is de opeenvolging van fasen die een bepaalde data-eenheid doorloopt vanaf de eerste generatie of vastlegging tot de uiteindelijke archivering en/of verwijdering aan het einde van de nuttige levensduur. 

Hoewel de specifieke kenmerken variëren, identificeren datamanagementdeskundigen vaak zes of meer fasen in de datalevenscyclus. Hier volgt een voorbeeld:

  1. Generatie of vastlegging: In deze fase komen gegevens een organisatie binnen, meestal door gegevensinvoer, verwerving uit een externe bron of signaalontvangst, zoals verzonden sensorgegevens.
  2.  Onderhoud: In deze fase worden gegevens verwerkt voordat ze worden gebruikt. De gegevens kunnen worden onderworpen aan processen zoals integratie, scrubbing en extract-transform-load (ETL).
  3. Actief gebruik: In deze fase worden gegevens gebruikt om de doelstellingen en activiteiten van de organisatie te ondersteunen.
  4. Publicatie: In deze fase worden gegevens niet noodzakelijkerwijs beschikbaar gesteld aan het bredere publiek, maar worden ze gewoon naar buiten de organisatie gestuurd. Publicatie kan al dan niet deel uitmaken van de levenscyclus van een bepaalde gegevenseenheid.
  5. Archivering: In deze fase worden gegevens verwijderd uit alle actieve productieomgevingen. Ze worden niet langer verwerkt, gebruikt of gepubliceerd, maar worden opgeslagen voor het geval ze in de toekomst weer nodig zijn.
  6. Purging: In deze fase wordt elke kopie van gegevens verwijderd. Typisch wordt dit uitgevoerd op data die al gearchiveerd is.

Data lifecycle management (DLM) wordt steeds belangrijker sinds de explosie van big data en de voortdurende ontwikkeling van het Internet of Things (IoT). Enorme hoeveelheden gegevens worden gegenereerd door een steeds toenemend aantal apparaten over de hele wereld. Een goed toezicht op gegevens gedurende hun hele levenscyclus is essentieel om het nut ervan te optimaliseren en de kans op fouten te minimaliseren. Ten slotte zorgt het archiveren of verwijderen van gegevens aan het einde van hun nuttige levensduur ervoor dat ze niet meer middelen verbruiken dan nodig is.