Datadiscriminatie (datacensuur)

Datadiscriminatie, ook wel discriminatie door algoritme genoemd, is vooringenomenheid die optreedt wanneer vooraf gedefinieerde gegevenstypen of gegevensbronnen opzettelijk of onopzettelijk anders worden behandeld dan andere.

In discussies over Netneutraliteit omvat datadiscriminatie het censureren van rechtmatige informatie door een internet service provider (ISP). In het afgelopen decennium zijn ISP's bekritiseerd omdat ze concurrentie zouden onderdrukken, bepaalde politieke ideologieën of religieuze overtuigingen zouden bevorderen of ontmoedigen en vakbondswebsites zouden blokkeren tijdens arbeidsconflicten.

Hoewel een ISP redenen kan aanvoeren voor het filteren of blokkeren van rechtmatig verkeer die altruïstisch lijken, beweren critici dat de praktijk eerder is ingegeven door eigenbelang. Als een internetprovider bijvoorbeeld het uitwisselen van P2P-bestanden aan een universiteit blokkeert, kan hij beweren dat hij daarmee muziek- en softwarepiraterij helpt voorkomen.

BitTorrent is een voorbeeld van een dienst die veel legitieme toepassingen kent, maar die vaak door universiteiten wordt geblokkeerd om piraterij te voorkomen.