Datacontext

Datacontext is het netwerk van verbanden tussen datapunten. Die verbanden kunnen worden gecreëerd als metadata of eenvoudig worden geïdentificeerd en gecorreleerd. Contextuele metadata voegt waarde toe, en maakt het in wezen mogelijk om informatie uit data te halen.  

Een enkel datapunt op zichzelf is nutteloos. Neem het getal 42. Het kan mogelijke contexten voorstellen -- het zou een koele weertemperatuur in de schaal van Fahrenheit kunnen zijn, bijvoorbeeld, of het zou Bill Clinton, de tweeënveertigste president van de Verenigde Staten, kunnen zijn. Als de context de popcultuur is, zal het waarschijnlijk verwijzen naar de zin van het leven: in Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is 42 het getal waaruit alle zin ("de zin van het leven, het universum en alles") kan worden afgeleid.

Zonder context kan het getal 42 geen informatie opleveren en zal het geen enkel individu of organisatie helpen hun doelen en doelstellingen te bereiken. De toevoeging van context is met name cruciaal voor het realiseren van waarde uit big data, die door de aard van hun volume automatisch moeten worden verwerkt.

In business analytics (BA) kan het verzamelen van context uit externe bronnen nuttige informatie opleveren over gebeurtenissen die van belang zijn voor de organisatie. Context voor een onverklaarbare stijging van de verkoop, bijvoorbeeld, kan worden verkregen door gegevens uit het nieuws en de sociale media te gebruiken, maar ook uit minder voor de hand liggende bronnen, zoals het weer in die periode. Als de context wordt onderzocht, kunnen wellicht externe oorzaken voor de stijging worden aangewezen, en die informatie kan worden gebruikt om toekomstige zakelijke beslissingen te sturen.