Database-abstractielaag

Een database-abstractielaag is een vereenvoudigde weergave van een database in de vorm van een schriftelijke beschrijving of een diagram.

Abstractie, in het algemeen, is het proces van het wegnemen of verwijderen van kenmerken van iets om het te reduceren tot een set van essentiële kenmerken. Database-abstractielagen vergemakkelijken het ontwerp van flexibele databases. 

De drie formele abstractielagen:

  • Gebruikersmodel: Een informele weergave van hoe de gebruiker de database beschrijft.
  • Logisch model: Formeler, met meer detail en vaak weergegeven als een entity relationship model (ERM).
  • Physical model: Meer detail toegevoegd, zoals indexering en datatypen.

Het alternatief voor abstractielagen is het hardcoderen van regels en metadata in de database tijdens de ontwikkeling.  In dat geval wordt met codering ook vastgelegd hoe bedrijfstermen, definities, regels en andere informatie worden gedefinieerd ten behoeve van de applicaties die toegang krijgen tot de database.

Hardcodering is prima voor die applicaties die oorspronkelijk gepland zijn om toegang te krijgen tot de database. Maar die aanpak maakt het veel ingewikkelder voor andere toepassingen met andere eisen om te communiceren met de database.  Een data-abstractielaag maakt maximale flexibiliteit mogelijk en garandeert dat wanneer aanvullende bedrijfstoepassingen toegang moeten krijgen tot de database, het niet nodig is om significante wijzigingen aan te brengen om hen te ondersteunen.