Data source name (DSN)

(DSN staat ook voor Deep Space Network .)

Een data source name (DSN) is een datastructuur die de informatie over een specifieke database bevat die een Open Database Connectivity ( ODBC ) driver nodig heeft om er verbinding mee te maken. De DSN, die zich ofwel in het register of als een afzonderlijk tekstbestand bevindt, bevat informatie zoals de naam, de directory en het stuurprogramma van de database, en, afhankelijk van het type DSN, de ID en het wachtwoord van de gebruiker. De ontwikkelaar maakt voor elke database een aparte DSN aan. Om een verbinding met een bepaalde database tot stand te brengen, specificeert de ontwikkelaar de DSN ervan in een programma. Voor DSN-loze verbindingen daarentegen moet alle benodigde informatie in het programma worden opgegeven.

Er zijn drie soorten DSN: user DSNs (soms machine DSN s genoemd); system DSN s; en file DSN s. User en system DSNs zijn specifiek voor een bepaalde computer, en slaan DSN informatie op in het register. Een gebruikers-DSN geeft toegang tot de database voor één gebruiker op één computer, en een systeem-DSN voor elke gebruiker van een bepaalde computer. Een bestand-DSN bevat de relevante informatie in een tekstbestand met een .DSN-bestandsextensie, en kan worden gedeeld door gebruikers van verschillende computers waarop dezelfde drivers zijn geïnstalleerd.