Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) is de divisie van het Department of Homeland Security (DHS) die tot taak heeft de infrastructuur van het internet te verdedigen en de veerkracht en veiligheid ervan te verbeteren.

CISA is voortdurend bezig met het identificeren en beoordelen van bedreigingen voor de infrastructuur. De organisatie overlegt met de overheid en de private sector en levert cyberveiligheidstools, dreigingsanalyses en incidentrespons voor alle .gov-websites.

CISA faciliteert verdedigingen en verbeteringen door middel van partnerschappen met zowel de private als de publieke sector. Hulpmiddelen voor technische coƶrdinatie en bijstand worden in het hele land aan partners geleverd om noodcommunicatie te ontwikkelen. De organisatie houdt zich bezig met bedreigingen van de infrastructuur door bijvoorbeeld natuurrampen, cyberwarfare, terroristische aanslagen of andere door de mens veroorzaakte bedreigingen.

Binnen de CISA bevindt zich het National Risk Assessment Center. Deze interne groep is belast met de identificatie en analyse van de ernstigste bedreigingen voor de infrastructuur. De groep besteedt veel aandacht aan alle bedreigingen die van invloed kunnen zijn op die elementen van de overheid en de particuliere sector die van vitaal belang worden geacht voor het maatschappelijk functioneren, oftewel kritieke infrastructuur.

CISA werd opgericht toen president Donald Trump de Cybersecurity and Infrastructure Security Act of 2018 ondertekende in de wet. Hoewel de CISA onder toezicht staat van het DHS, is het een op zichzelf staand agentschap van de Verenigde Staten.