Cutover migratie

Cutover migratie verplaatst alle mailboxen en gegevens van een oudere Exchange server naar een nieuwere on-premise Exchange server of naar een cloud-gebaseerde service.

Het cutover migratieproces begint met de bestemmings Exchange server -- on-premise of online -- die informatie ontvangt over de mailboxen, groepen, agenda's en contactpersonen. Het systeem zorgt vervolgens voor de nieuwe mailboxen en kopieert de inhoud, waarbij zoveel mogelijk van het oorspronkelijke systeem wordt gedupliceerd.

Administrators ontvangen rapporten over de cutover - inclusief details over mislukte mailboxmigraties. Oude mail wordt verwijderd en de Exchange beheerder kan mail direct naar de nieuwe server sturen en de cutover migratie batch verwijderen. Op dit punt kan de oude Exchange-server buiten gebruik worden gesteld.

IT-beheerders voeren cutover-migraties meestal uit via het migratiedashboard in het Exchange Administration Center of de Exchange Management Shell.

Het migratieproces is beperkt tot Exchange-implementaties van 1000 mailboxen en kan vele uren tot dagen in beslag nemen, afhankelijk van het aantal mailboxen en het volume van de gemigreerde content.

Wanneer de migratie een groter aantal mailboxen betreft, of het proces incrementeel moet worden uitgevoerd met behulp van kleinere mailboxgroepen, kunnen beheerders kiezen voor gefaseerde (gedeeltelijke) migratie. Niet-Exchange-mailboxen kunnen naar een nieuwe Exchange-serveromgeving worden gemigreerd met behulp van migratie via het Internet Message Access Protocol.