Curation

Curation is een vakgebied dat zich bezighoudt met het samenstellen, beheren en presenteren van een of andere collectie. Curatoren van kunstgaleries en musea, bijvoorbeeld, onderzoeken, selecteren en verwerven stukken voor de collecties van hun instellingen en houden toezicht op de interpretatie, tentoonstellingen en exposities.

In een IT-context (informatietechnologie) zijn er verschillende, maar vaak overlappende vormen van curatie. Deze omvatten:

  • Data curation - Het beheer van gegevens gedurende hun hele levenscyclus, van creatie en initiële opslag tot het moment waarop ze worden gearchiveerd of verouderd raken en worden verwijderd.
  • Digitale curation - Het beheer van alle soorten digitale gegevens, door het gebruik van software en andere digitale technologie.  
  • Content curation - Het toezicht op een verzameling webinhoud die rond een bepaald thema of onderwerp is gerangschikt.
  • Sociale curatie - Het gezamenlijk toezicht op verzamelingen webinhoud die rond soorten inhoud zijn georganiseerd. Pinterest, bijvoorbeeld, is een collaboratieve site voor het delen en organiseren van afbeeldingen.