Critical path method (CPM)

De critical path method (CPM) is een stapsgewijze projectmanagementtechniek voor procesplanning die kritische en niet-kritische taken definieert met als doel het voorkomen van tijdskaderproblemen en procesknelpunten. De CPM is bij uitstek geschikt voor projecten die bestaan uit een groot aantal activiteiten die op een complexe manier op elkaar inwerken.

Bij het toepassen van de CPM zijn er verschillende stappen die als volgt kunnen worden samengevat:

  • Bepaal de vereiste taken en zet ze neer in een geordende (sequenced) lijst.
  • Maak een flowchart of ander diagram dat elke taak in relatie tot de andere laat zien.
  • Stel de kritieke en niet-kritieke relaties (paden) tussen taken vast.
  • Bepaal de verwachte voltooiings- of uitvoeringstijd voor elke taak.
  • Localiseer of bedenk alternatieven (backups) voor de meest kritieke paden.

De oorsprong van CPM:
De CPM werd ontwikkeld in de jaren 1950 door DuPont, en werd voor het eerst gebruikt in bouwprojecten voor raketverdediging. Sindsdien is de CPM aangepast op andere gebieden, waaronder onderzoek naar en ontwikkeling van hardware- en softwareproducten. Er zijn diverse computerprogramma's beschikbaar om projectmanagers te helpen bij het gebruik van de CPM.