Coulomb per centimeter in het kwadraat

De coulomb per centimeter in het kwadraat (gesymboliseerd C/cm 2 ) is een eenheid van elektrische fluxdichtheid . Het vertegenwoordigt een aanzienlijke elektrische lading per oppervlakte-eenheid.

Voorstel dat er twee geladen platen zijn, elk met een oppervlakte van één centimeter in het kwadraat, dicht bij elkaar geplaatst om een condensator te vormen . Veronderstel verder dat één plaat met elektrogrond wordt verbonden terwijl de andere van één coulomb van elektrische last wordt voorzien. De fluxdichtheid tussen de platen is dan 1 C/cm 2 . Als de lading wordt verdubbeld, wordt de fluxdichtheid 2 C/cm 2 ; hetzelfde gebeurt als de oppervlakte van de platen wordt gehalveerd terwijl de lading gelijk blijft.

Zie ook elektrisch veld , coulomb , en Tabel van fysische eenheden en constanten.