Cosinusgolf

Een cosinusgolf is een signaalgolfvorm met een vorm die identiek is aan die van een sinusgolf , behalve dat elk punt op de cosinusgolf precies 1/4 cyclus eerder optreedt dan het corresponderende punt op de sinusgolf. Een cosinusgolf en de overeenkomstige sinusgolf hebben dezelfde frequentie, maar de cosinusgolf loopt 90 graden voor op de sinusgolf.

cosinewave.gif (2634 bytes)

In de meeste praktische situaties is een eenzame cosinusgolf hetzelfde als een eenzame sinusgolf; fase heeft in het algemeen alleen betekenis wanneer twee of meer golven met identieke frequenties worden vergeleken. Het onderscheid tussen sinus- en cosinusgolven is belangrijk in de Fourieranalyse , waar complexe golfvormen worden gedefinieerd in termen van samenstellende sinus- en cosinusgolven, en in de Fouriersynthese , waar complexe golfvormen elektronisch worden opgebouwd uit sinus- en cosinusgolven.