Correlatiecoëfficiënt

Een correlatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf van de mate waarin veranderingen in de waarde van een variabele verandering in de waarde van een andere variabele voorspellen. Bij positief gecorreleerde variabelen stijgt of daalt de waarde gelijktijdig. Bij negatief gecorreleerde variabelen neemt de waarde van de ene toe naarmate de waarde van de andere afneemt. Een voorbeeld van het gebruik van een correlatiecoëfficiënt is het bepalen van de correlatie tussen software zonder licentie en malware-aanvallen.

Correlatiecoëfficiënten worden uitgedrukt als waarden tussen +1 en -1. Een coëfficiënt van +1 wijst op een perfecte positieve correlatie: Een verandering in de waarde van de ene variabele voorspelt een verandering in dezelfde richting in de tweede variabele. Een coëfficiënt van -1 wijst op een perfecte negatieve correlatie: Een verandering in de waarde van de ene variabele voorspelt een verandering in de tegenovergestelde richting in de tweede variabele. Kleinere correlatiegraden worden uitgedrukt als decimalen zonder nul. Een coëfficiënt van nul geeft aan dat er geen waarneembaar verband is tussen de fluctuaties van de variabelen.