Corollarium

Een corollarium is een uitspraak die op natuurlijke wijze volgt uit een andere uitspraak die ofwel bewezen is, ofwel algemeen als waar wordt aanvaard.  

Een corollarium kan ontegenzeggelijk waar zijn als het concept of de theorie waarop het is gebaseerd, waar is. Bijvoorbeeld: de som van de binnenhoeken van een willekeurige driehoek is altijd 180 graden. Een uitvloeisel van die stelling is: elke binnenhoek van een gelijkzijdige driehoek is 60 graden.  

Hoewel, corollaries worden vaak beschouwd als accuraat zonder aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen te zijn, omdat ze steunen op de geldigheid van de beweringen waarop ze gebaseerd zijn. De term wordt ook minder strikt gebruikt om te verwijzen naar iets dat als vanzelfsprekend lijkt te volgen uit een bewering die als waar wordt beschouwd.  

Enkele voorbeelden van corollaries: 

De wet van Godwin stelt dat als een online conversatie maar lang genoeg duurt, iemand bijna zeker iemand anders met Hitler zal vergelijken. Een uitvloeisel van de wet van Godwin is dat als die vergelijking eenmaal is gemaakt, de discussie is afgelopen omdat het geen zin meer heeft om door te gaan.

Zoals de wet van Murphy oorspronkelijk luidde: "Als er twee of meer manieren zijn om iets te doen, en een van die manieren kan resulteren in een catastrofe, dan zal iemand het doen." Uitvloeisels van de wet van Murphy zijn meestal pessimistische verfijningen van het concept, zoals, "als er iets fout gaat, zal het gebeuren op het moment dat het de meeste schade zal aanrichten" en "als je vier potentiële rampen voorziet en voorkomt, zal een vijfde mogelijkheid zich aandienen."

De wet van Parkinson stelt dat de hoeveelheid werk die voor iets nodig is altijd zal toenemen, zodat het elke hoeveelheid tijd opslokt die ervoor kan worden uitgetrokken.Een uitvloeisel van de wet van Parkinson is dat wanneer de beschikbare tijd voor een bepaalde taak ontoereikend lijkt, de hoeveelheid werk zal afnemen om een deadline te halen. Een ander uitvloeisel is de wet van de trivialiteit van Parkinson, die stelt dat mensen vaak veel tijd besteden aan onbelangrijke details terwijl ze de cruciale - en mogelijk moeilijkere - elementen van een taak vermijden.

Volgens de broken window theory heeft elk probleem dat in een bepaalde omgeving onopgelost blijft invloed op de houding van mensen ten opzichte van die omgeving en leidt het tot meer problemen. Een uitvloeisel van die theorie is dat goed onderhouden omgevingen bevorderlijk zijn voor goed beheer en onderhoud.