Core dump

Een core dump is het afdrukken of het kopiëren naar een meer permanent medium (zoals een harde schijf) van de inhoud van het random access memory ( RAM ) op één moment in de tijd. Men kan het zien als een volledige "momentopname" van het RAM. Een core dump wordt voornamelijk gemaakt om een programma te debuggen. Met de komst van hogere talen en interactief debuggen, zijn er tegenwoordig maar weinig problemen die een core dump vereisen. Het wordt eerder gebruikt door gespecialiseerde programmeurs die problemen in besturingssystemen onderhouden en af en toe moeten debuggen.

De "core" verwijst naar de ferrietkernen van vroegere geheugentechnologie. In sommige vroegere besturingssystemen zouden bepaalde systeemfouten automatisch resulteren in het uitvoeren van een core dump. Gewoonlijk presenteert een core dump of eigenlijk het rapport dat uit de core dump resulteert, de RAM-inhoud als een geformatteerde reeks lijnen die geheugenlocaties aangeven en de hexadecimale waarden die op elke locatie zijn vastgelegd. Aanvullende informatie vertelt precies welke instructie werd uitgevoerd op het moment dat de core dump werd gestart.

IBM's woordenboek bevat de term niet en Microsoft noemt het een verouderde term. The New Hacker's Dictionary zegt dat de term uit de "IJzertijd" stamt."

Een dump is een algemenere term die het kopiëren van een groot deel van een opslagmedium naar een ander opslagmedium of naar een printer, beeldscherm of ander uitvoerapparaat omvat. Een dump-rapport is geformatteerd voor leesbaarheid.

De term wordt soms toegepast op de mens als een variant van hersendump.