Continuüm

Een continuüm is een continu systeem of een continu bereik waarin aangrenzende elementen niet duidelijk van elkaar verschillen, hoewel de eindpunten van het systeem drastisch verschillend kunnen zijn.

Elk continu geheel dat bestaat uit afzonderlijke eenheden kan worden beschouwd als een continuüm, hoewel een soort progressie vaak als onderdeel van de definitie wordt beschouwd.  De verzameling reële getallen (R) wordt soms het continuüm genoemd omdat het intuïtief is te denken dat de elementen ervan één-op-één overeenkomen met de punten op een meetkundige lijn.

Voorbeelden van continua:

Rekwenties van reële getallen, temperatuurbereiken en de noten van een toonladder zijn een paar veel voorkomende voorbeelden van continua.

Het ruimte-tijd continuüm, voor het eerst beschreven in Albert Einstein's algemene relativiteitstheorie, is de verstrengelde combinatie van onze drie waargenomen fysische dimensies, plus tijd. Tijd zelf wordt soms een "vrij stromend continuüm" genoemd. Evenzo kan de ruimte in 3D worden beschouwd als een onbegrensd continuüm waarin precies drie numerieke coördinaten nodig zijn om de plaats van een bepaald punt op unieke wijze te bepalen.

Gestructureerde, ongestructureerde en halfgestructureerde gegevens worden soms aangeduid als het gegevenscontinuüm, waarbij ongestructureerde gegevens het minst geformatteerd zijn en gestructureerde gegevens het meest.

Zie een PBS-video waarin de combinatie van ruimte en tijd in één continuüm wordt uitgelegd: