Continu leren

Continu leren is het voortdurend uitbreiden van kennis en vaardigheden. Vaak gebruikt in de context van professionele ontwikkeling, gaat continu leren op de werkplek over het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kennis, terwijl ook wordt versterkt wat eerder is geleerd.

Dagelijkse gewoonten en praktijken vormen de basis van continu leren. Voortdurend leren kan plaatsvinden door middel van elke vorm van kennisopname die op een continue basis wordt gebruikt. Het kan plaatsvinden gedurende een vaste periode of doorgaan als levenslang leren. De definitie van permanent leren is breed - het kan formeel of informeel zijn en gestructureerd of ongestructureerd van aard. Activiteiten kunnen bestaan uit het volgen van een formele cursus, het observeren van meer ervaren werknemers, het vragen om hulp bij een onbekend onderwerp, het verkennen van nieuwe en alternatieve werkmethoden, studeren, informele gesprekken en het oefenen van het gebruik van een vaardigheid.

Continu leren op de werkplek heeft de potentie aangetoond om de betrokkenheid van werknemers, de arbeidstevredenheid en het behoud van kennis te verhogen. Om concurrerend te blijven, moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende sociale en economische omgeving. Aangezien het succes van een organisatie afhangt van haar mensen, is het belangrijk dat de vaardigheden van werknemers zich ontwikkelen om aan de eisen van het bedrijfsklimaat te voldoen.

Elementen van continu leren

Het uitgangspunt van continu leren in een werkomgeving is om kennis en vaardigheden van werknemers in de loop van de tijd te behouden.

In traditionele training stijgt en daalt het kennisniveau van werknemers als het piekt na een acute trainingsevenement en geleidelijk in de loop van de tijd afneemt door gebrek aan versterking.

In continu leren is de kennis van werknemers het resultaat van meerdere leergebeurtenissen. Continu leren stelt een organisatie in staat om hogere niveaus van werknemerskennis te bereiken en houdt de piek vast met versterkingsactiviteiten op consistente intervallen.

Het continue leermodel Een visuele vergelijking tussen traditioneel leren en continu leren.

Benefits of continuous learning

Continuous learning in the workplace has the potential to expand employee skill sets, increase skill and knowledge retention, generate new ideas and perspectives, boost morale and raise overall employee performance.

On the level of the individual employee, this can:

 • Help achieve career development goals
 • Obtain or update professional licenses or certifications
 • Explore new perspectives to approaching work
 • Maintain a marketable professional skill set

To the organization, continuous learning can:

 • Contribute to organizational goals
 • Contribute to a forward-thinking innovation culture in the workplace
 • Make employees feel valued, as implementation demonstrates an investment in individual development
 • Help keep costs down, as it is less expensive to invest in the further development of current employees than to start training a new employee

Modeling

Bersin by Deloitte's model of continuous learning has two primary considerations and is organized to measure two scales of tiers in respect to each:

 • Learners' needs are the intended scope of learning:
  • Immediate. What is needed to be successful today.
  • Intermediate. What is needed to expand skill sets and grow in current positions.
  • Transitional. What is needed to satisfy long-term organizational goals, advance up the career ladder or make a career switch.
 • Paradigms are the different contexts of employee learning. They consist of "the four E's:"
  • Education. Traditional learning and development considerations. Typically trackable, and have a clearly defined beginning and end.
  • Experience. What is generally learned through workplace events such as special projects, job rotations, stretch assignments.
  • Exposure. What is learned through social relationships and interactions.
  • Environment. Infrastructures that support employee learning in the workplace.

Continuous learning strategies

Strategies in applying continuous learning include:

 • Structured learning. Formal learning methods that are preorganized for specific goals and purposes.
  • School courses
  • Online learning courses
  • Workshops/seminars
  • Conferences
  • Employee training
  • Managerial training
  • Any training program
 • Social learning. The ways people learn through interacting and observing others. It can be formal or informal; in person or over virtual mediums.
  • Discussion/conversation
  • Co-working
  • Collaborative problem-solving
  • Coaching/mentoring
  • On-the-job training
 • Self-directed learning. Independently administered measures for expanding skills and knowledge. It can occur sporadically or fit a structured schedule.
  • Research and reading
  • Experimentation and exploration
  • Practice testing

How to implement

To encourage employees to participate in continuous learning, it is important for organizations to create a supportive learning environment. Employees might be hesitant to pick up new continuous learning activities, as they may be focused on using their time to meet priority deadlines.

 • Start with a plan. Laat werknemers zien dat de organisatie moeite en middelen investeert in permanente educatie en stippel een actieplan uit. Dit moet ook inhouden waar leerplannen worden beheerd, zoals op het niveau van de individuele werknemer, het team, de afdeling of de organisatie. Er moet een dialoog zijn tussen management en werknemers om doelstellingen en prioriteiten te verduidelijken.
 • Leiderschap. Aangezien cultuur van bovenaf begint en naar beneden doorsijpelt, is het belangrijk dat het management zijn volledige steun uitspreekt voor activiteiten op het gebied van permanent leren.
 • Beschikbaar stellen en houden. Zorg voor de juiste middelen om permanent leren onder werknemers te ondersteunen en een cultuur van permanent leren in stand te houden.