Contextswitch

Een contextswitch is een procedure die de CPU (centrale verwerkingseenheid) van een computer volgt om van de ene taak (of proces) naar de andere over te schakelen en er daarbij voor te zorgen dat de taken niet conflicteren. Effectieve context switching is van cruciaal belang als een computer gebruikersvriendelijk multitasking moet bieden.

In een CPU verwijst de term "context" naar de gegevens in de registers en de programmateller op een specifiek moment. Een register bevat de huidige CPU-instructie. Een program counter, ook bekend als een instructie adres register, is een kleine hoeveelheid snel geheugen dat het adres van de uit te voeren instructie direct na de huidige instructie bevat.

Een context switch kan volledig in hardware (fysieke media) worden uitgevoerd. Oudere CPU's, zoals die van de x86-serie, doen het op die manier. De meeste moderne CPU's voeren context-switches echter uit door middel van software (programmeren). Een moderne CPU kan honderden contextwisselingen per seconde uitvoeren. Daardoor krijgt de gebruiker de indruk dat de computer meerdere taken parallel uitvoert, terwijl de CPU in werkelijkheid met hoge snelheid wisselt of roteert tussen of over de taken.

 

Lees verder over context switching:

OSDev.org biedt een beknopte uitleg van hoe context switching werkt.