Consumentisme

Consumentisme is een cultureel model dat het verwerven van goederen, en vooral het kopen van goederen, bevordert als middel tot persoonlijke bevrediging en economische stimulering.

Consumentisme wordt vaak verward met kapitalisme, maar het laatste is een economisch systeem, terwijl het eerste een alomtegenwoordige culturele houding is. Een model dat de twee combineert wordt soms consumentenkapitalisme genoemd, een systeem waarin de vraag van de consument naar goederen doelbewust wordt opgevoerd door manipulatie als middel om de verkoop te vergroten. Het model berust op het stimuleren van het verlangen van de consument naar goederen die veel verder gaan dan de bevrediging van zijn behoeften. Mechanismen om dit te doen zijn onder meer promotie van luxeartikelen, nieuwe technologieën en nieuwe modellen van bestaande technologieën.

Built-in obsolesence is een andere methode om de verkoop van goederen te vergroten. Geplande veroudering (zoals het ook wel wordt genoemd) is een benadering van het bedenken, ontwerpen en produceren van een product, zoals hardware of software, waarbij het de bedoeling is dat het slechts gedurende een beperkte tijd nuttig, functioneel of populair is. Voor velen in een consumentencultuur is een functionerende smartphone niet voldoende: Als er een nieuw iPhone-model wordt uitgebracht, voelen zij zich gedwongen dat aan te schaffen.

Financiële mechanismen hebben het consumentisme ook aangemoedigd. De komst van creditcards stelde mensen in staat om geld uit te geven dat ze niet hadden; pinpassen gaven mensen snel toegang tot meer geld dan ze op dat moment bij zich hadden en vaak ook de mogelijkheid om rood te staan.

Hoewel de consumptiecultuur nog steeds wijdverbreid is, zijn critici van mening dat milieukwesties haar onhoudbaar maken. Alternatieve modellen die zijn ontstaan, waaronder collaboratieve consumptie en de circulaire economie, leggen de nadruk op het maximaliseren van het efficiënte gebruik van materialen en het hebben van toegang tot producten en diensten boven privébezit.

Zie "The story of stuff: Consumentisme, kapitalisme en milieu in Amerika."