Consumentenpanel

Een consumentenpanel is een groep individuen die door een bedrijf of organisatie zijn geselecteerd om input en mening te geven over producten en diensten voor onderzoek naar consumentengedrag. Panelleden worden gekozen om representatief te zijn voor de algemene bevolking of een doelgroep.

Consumentenpanels worden gebruikt om de publieke opinie te testen in een gecontroleerde methode voor advertenties, producten en diensten. Onderzoekers kunnen de focus van het panel sturen en de specifieke vragen stellen die zij beantwoord willen zien. Consumentenpanels stellen bedrijven in staat producten te testen op respons met minder risico dan een volledige productlancering, die de investering van aanzienlijk meer middelen vereist. De verzamelde informatie kan wijzen op noodzakelijke veranderingen die moeten worden aangebracht voordat een product op de bredere markt wordt vrijgegeven. Consumentenpanels kunnen worden gebruikt voor testmarketing, een instrument dat door bedrijven wordt gebruikt om het waarschijnlijke marktsucces of de doeltreffendheid van een marketingcampagne te meten.

Onderzoeksbedrijven en marketingbureaus vormen vaak consumentenpanels voor onafhankelijk onderzoek of namens hun klanten, de producenten. Personen in consumententestpanels kunnen om verschillende redenen worden gekozen, afhankelijk van het specifieke product. Bedrijven kunnen zich willen richten op een specifieke demografie voor een gedetailleerd inzicht in het koopgedrag of een evenwichtige demografische samenstelling willen kiezen om ervoor te zorgen dat meer consumenten vertegenwoordigd zijn. Specialisten kunnen via hun bureau deel uitmaken van verschillende consumentenpanels voor tal van bedrijven.

Het koopgedrag wordt vaak gevolgd door het gebruik van consumentenpanels. Zo houdt Nielsen, een wereldwijd bureau voor consumentenonderzoek, deze informatie bij aan de hand van 250.000 panels van huishoudelijke consumenten in 25 verschillende landen. Om het koopgedrag te testen, verzamelt Neilson gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van producten die bij de kassa in winkels worden gescand. De gescande gegevens worden rechtstreeks naar Neilson gestuurd voor analyse, een onopvallende manier om informatie over winkelgedrag te verzamelen.

In tegenstelling tot focusgroepen zijn consumentenpanels gewoonlijk doorlopend en kunnen ze snel opnieuw bijeen worden geroepen voor input. Dit continue karakter maakt het mogelijk meningen te volgen en bij te werken door verschillende veranderingen en inspanningen van een bedrijf. Afhankelijk van het product en de marktomgeving kan een bedrijf kiezen voor een panel of een focusgroep.