Constraint (projectrestrictie)

Een constraint, in projectmanagement, is elke beperking die de beperkingen van een project definieert; de scope, bijvoorbeeld, is de limiet van wat het project wordt verwacht te bereiken.

De drie belangrijkste projectrestricties - planning, kosten en scope - staan soms bekend als de drievoudige beperking of de projectmanagementdriehoek.

De scope van een project omvat de specifieke doelen, deliverables en taken die de grenzen van het project bepalen. De planning (soms ruimer uitgedrukt als tijd) specificeert de tijdlijn volgens welke deze componenten zullen worden geleverd, inclusief de uiterste termijn voor voltooiing. Kosten (soms ruimer uitgedrukt als middelen) betreft de financiële beperking van middelen die in het project worden ingebracht en ook de algemene limiet voor het totale bedrag dat kan worden uitgegeven.

Projectbeperkingen worden ook beschouwd als enigszins wederzijds exclusief. In de projectmanagementdriehoek wordt ervan uitgegaan dat een verandering in de ene beperking gevolgen heeft voor een van de andere beperkingen of voor beide. Zo zal het vergroten van de scope van het project waarschijnlijk meer tijd en geld vergen.

Die realiteit wordt ook wel uitgedrukt als het pick two principe, dat stelt dat voor een gegeven set van drie gewenste kwaliteiten of verwachtingen - zoals "goed, snel en goedkoop" - het waarschijnlijk is dat er slechts twee naast elkaar kunnen bestaan: Een bepaald product kan bijvoorbeeld snel en goedkoop worden geleverd, maar de kwaliteit zal eronder lijden.