Constante van Faraday

De constante van Faraday staat voor de hoeveelheid elektrische lading die door één mol, of Avogadro's aantal, elektronen wordt gedragen. Het is een belangrijke constante in de scheikunde, natuurkunde en elektronica en wordt meestal gesymboliseerd door de cursieve hoofdletter F. Hij wordt uitgedrukt in coulomb per mol (C/mol).

De constante van Faraday kan worden afgeleid door de constante van Avogadro, of het aantal elektronen per mol, te delen door het aantal elektronen per coulomb. De eerste is gelijk aan ongeveer 6,02 x 10 23, en de tweede aan ongeveer 6,24 x 10 18. Dus:

F = (6,02 x 10 23 ) / (6,24 x 10 18 )

= 9,65 x 10 4 C/mol

Deze berekening is nauwkeurig tot op drie significante cijfers.

Zowel de faraday als de farad zijn genoemd naar Michael Faraday, een van de onafhankelijke uitvinders van de elektromotor in het begin van 1800.

Zie ook:Tabel van fysische constanten.

Zie een video over rekenen met de constante van Faraday: