Conglomeraat

Een conglomeraat is een bedrijf dat uit meerdere verschillende bedrijven bestaat. Het meest voorkomende type conglomeraat is een moedermaatschappij met een of meer dochterondernemingen, die gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van bedrijven.

Corporaties vormen conglomeraten om een verscheidenheid aan redenen, waaronder:

  • De wens om betrokken te raken bij een bedrijf dat verschilt van de hoofdfocus van het bedrijf.
  • De wens om te diversifiëren, zodat bijvoorbeeld verliezen in één bedrijf kunnen worden gecompenseerd door winsten in een ander.
  • Een voornemen om het bedrijf over te hevelen naar een nieuw bedrijfsgebied.
  • Aantrekkelijke inkomsten, hetzij historische of geprojecteerde, van de toekomstige dochteronderneming.
  • Een behoefte om de gevestigde zaken van het bedrijf te beschermen tegen risico's in verband met de dochteronderneming.

Wanneer een conglomeraat minder dan een controlerend percentage van de stemgerechtigde aandelen van een ander bedrijf bezit, staat het tweede bedrijf bekend als een geassocieerde deelneming of een filiaal.

Investopedia.com geeft dit voorbeeld: 

"De Walt Disney Corporation heeft bijvoorbeeld een belang van ongeveer 40% in History Channel, een belang van 80% in ESPN en een belang van 100% in Disney Channel. In dit geval is History Channel een filiaalbedrijf, ESPN is een dochteronderneming en Disney Channel is een volledige dochteronderneming."