Concept map

Een concept map is een clusterdiagram dat illustreert hoe abstracte ideeën aan elkaar gerelateerd zijn. Dit type grafische visualisatietool gebruikt meestal cirkels of vakken om concepten weer te geven en verbindingslijnen om relaties in kaart te brengen. Concept maps worden vaak gemaakt om gebruikers te helpen hun gedachten te ordenen, te brainstormen over nieuwe manieren om concepten met elkaar te verbinden en informatie te delen, waarbij ze kijkers helpen te begrijpen hoe een concept zich verhoudt tot andere concepten.

Wanneer concept maps worden gebruikt als een visueel analyse-instrument, worden ze vaak gepresenteerd op een hiërarchische manier, met meer algemene concepten bovenaan en meer specifieke subonderwerpen onderaan. Hiërarchische structuren worden vaak gebruikt voor brainstorms en illustreren een probleem binnen een specifieke context; daarom kan een focusvraag de maker van de kaart helpen het probleem of de kwestie die moet worden aangepakt te specificeren en het gemakkelijker te maken relevante concepten te identificeren.

Sommige complexe concept maps bevatten ook zijbalken met relevante, instructieve informatie en bevatten kruislinks om relaties tussen verschillende delen van de kaart te tonen.