Computer Misuse Act 1990 (CMA)

De Computer Misuse Act 1990 (CMA) is een wet van het Britse parlement die in 1990 is aangenomen. De CMA is bedoeld om de wetgeving en de controle op computercriminaliteit en internetfraude in te kaderen. De wetgeving is in het leven geroepen om:

  • onbevoegde toegang tot computersystemen strafbaar te stellen.
  • Zware criminelen ervan te weerhouden een computer te gebruiken voor het plegen van een strafbaar feit of te trachten de toegang tot in een computer opgeslagen gegevens te belemmeren of te beperken.

De CMA is breed en ingrijpend, maar is door de rechtbanken ook breed en ruimhartig toegepast. Dit heeft tot bezorgdheid geleid bij voorstanders van privacy en bij degenen die geloven in het beperken van de invloed van de overheid op het dagelijks leven en gedrag. Niettemin heeft de CMA model gestaan voor wetgeving op het gebied van computercriminaliteit in andere landen van het Gemenebest.