Complex getal

Een complex getal is een grootheid van de vorm v + iw, waarbij  v en w reële getallen zijn, en i staat voor de eenheid imaginaire getallen gelijk aan de positieve vierkantswortel van -1. De verzameling C van alle complexe getallen komt één-op-één overeen met de verzameling R R van alle geordende paren van reële getallen.De verzameling C  komt ook een-op-een overeen met de punten op een meetkundig vlak.

De verzameling van complexe getallen is tweedimensionaal, en een coordinatenvlak is nodig om ze grafisch weer te geven.Het rechthoekige vlak van de complexe getallen wordt geconstrueerd door de reële getallen langs de horizontale as te rangschikken, en de imaginaire getallen langs de verticale as.Elk punt in dit vlak kan toegekend worden aan een uniek complex getal, en elk complex getal kan toegekend worden aan een uniek punt in het vlak.

complex.gif (1451 bytes)

Complexe getallen worden gebruikt in de techniek, vooral in de elektronica. Reële getallen worden gebruikt om elektrische weerstand aan te geven, imaginaire getallen worden gebruikt om reactantie aan te geven, en complexe getallen worden gebruikt om impedantie aan te geven.