Complex event processing (CEP)

Complex event processing (CEP) is het gebruik van technologie om gebeurtenissen op hoog niveau te voorspellen die waarschijnlijk het gevolg zullen zijn van specifieke sets van factoren op laag niveau. CEP identificeert en analyseert oorzaak-gevolgrelaties tussen gebeurtenissen in real time, waardoor personeel proactief effectieve acties kan ondernemen in reactie op specifieke scenario's. CEP is een zich ontwikkelend paradigma dat oorspronkelijk in de jaren negentig is bedacht door Dr. David Luckham van de Stanford University.

Een belangrijk aspect van CEP is business activity monitoring (BAM), het gebruik van technologie om proactief de meest kritieke kansen en risico's in een onderneming te definiëren en te analyseren. CEP is bijzonder doeltreffend in situaties met talrijke factoren die op variabele wijze op elkaar inwerken, zoals de investerings- en kredietomgeving voor financiële instellingen. CEP is used in security policy risk management, customer relationship management (CRM), application servers and middlewareCEP can also be used in threat management for communications networks.