Competitive intelligence (CI)

Competitive intelligence (CI) is het verzamelen van publiekelijk beschikbare informatie over de concurrenten van een onderneming en het gebruik van die informatie om een zakelijk voordeel te behalen. Concurrentie-inlichtingen hebben onder meer tot doel potentiële bedrijfsrisico's en kansen te onderkennen en sneller te kunnen reageren op acties en gebeurtenissen van concurrenten.

Publiekelijk beschikbare informatie verwijst in deze context naar alle informatie die legaal kan worden verkregen, in plaats van informatie die het onderzochte bedrijf vrijelijk aanbiedt. Bronnen van openbaar beschikbare informatie zijn - naast een groot aantal andere mogelijkheden - bedrijvengidsen, wettelijke registers en documentatie van overheidsinstanties en regelgevende organen.

Volgens de ethische code van de Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) moeten degenen die CI-onderzoeken uitvoeren, zich onthouden van illegale activiteiten, informatie over hun identiteit en bedrijfsrelatie bekendmaken voordat zij worden ondervraagd, en eerlijke en betrouwbare informatie verschaffen als resultaat van het onderzoek. Het heimelijk en vaak illegaal vergaren van informatie van concurrenten staat bekend als industriële spionage.