Compatibiliteitstest

Een compatibiliteitstest is een beoordeling die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een softwaretoepassing goed werkt in verschillende browsers, databases, besturingssystemen (OS), mobiele apparaten, netwerken en hardware. Compatibiliteitstests zijn een vorm van niet-functionele softwaretests - wat betekent dat aspecten als bruikbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties worden getest - die worden gebruikt om betrouwbare toepassingen en klanttevredenheid te garanderen.

Compatibiliteitstests zijn van cruciaal belang voor de succesvolle prestaties van toepassingen. Ze moeten worden uitgevoerd wanneer een build stabiel genoeg wordt om te worden getest.

Typen compatibiliteitstests

Er zijn twee hoofdtypen compatibiliteitstests: achterwaartse compatibiliteitstests en voorwaartse compatibiliteitstests.

Terugwaartse compatibiliteitstesten, ook bekend als neerwaartse compatibiliteit, is het testen van oudere versies van de applicatie of software om na te gaan of deze goed presteert met nieuwere hardware/software.

Terugwaartse compatibiliteitstesten zijn belangrijk omdat sommige gebruikers de applicatie op oude apparaten kunnen gebruiken. Backward compatibility testing kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat nieuwe builds nog steeds op oude apparaten of besturingssystemen kunnen draaien.

Forward compatibility testing is de beoordeling van een applicatie of software in aankomende of nieuwe versies van hardware/software om de prestaties van de bestaande hardware/software met de nieuwere build te verifiëren.

Deze twee soorten compatibiliteitstesten omvatten ook verschillende, meer specifieke categorieën van testen. Deze categorieën zijn:

 • Versietests - Zorgt ervoor dat de softwareapplicatie compatibel is met verschillende versies van de software.
 • Browsertests - Ook bekend als cross-browsertests, zorgt deze beoordeling ervoor dat de softwareapplicatie goed presteert in verschillende browsers -- zoals Google Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer -- en in verschillende browsers op verschillende apparaten -- zoals laptops, iPhones, Androids en tablets.
 • Hardwaretest - beoordeelt de prestaties van de softwareapplicatie met verschillende hardwareconfiguraties.
 • Softwaretest - test de ontwikkelde softwareapplicatie om ervoor te zorgen dat deze goed presteert met andere software. Dit omvat scenario's zoals de compatibiliteit van een Microsoft Word-applicatie met Microsoft Outlook of Excel en omgekeerd.
 • Netwerktesten - Beoordeelt de prestaties van de softwaretoepassing in verschillende netwerken, zoals 3G, 4G en Wi-Fi.
 • Apparaattesten - Zorgt voor de juiste prestaties van de softwaretoepassing met verschillende apparaten, zoals apparaten met een USB-poort, printers, scanners en Bluetooth.
 • Mobiele tests - Controleert of de softwareapplicatie goed presteert met verschillende mobiele apparaten en hun verschillende platforms, waaronder iOS en Android OS.
 • OS-tests - Bevestigt of de softwareapplicatie goed presteert met verschillende besturingssystemen, zoals Linux, Mac en Windows.

Hoe compatibiliteitstests werken

Voordat met een compatibiliteitstest wordt begonnen, moet de set omgevingen of platforms worden gedefinieerd waarop de applicatie geacht wordt te werken. Er moet een testplan worden ontwikkeld om de belangrijkste problemen met de applicatie te bepalen, zodat prioriteit kan worden gegeven aan deze tests en minder belangrijke tests opzij kunnen worden gezet.

Afhankelijk van het product dat wordt getest, moeten omgevingen worden opgezet die de ervaring van de eindgebruiker simuleren -- zoals desktops, smartphones, laptops en tablets -- om ervoor te zorgen dat de resultaten van de test lijken op wat een gebruiker zou tegenkomen. Het is belangrijk dat de tester voldoende kennis heeft van de verschillende software, hardware en platforms die worden getest om te weten wat het verwachte gedrag is met de verschillende configuraties.

Als de juiste omgevingen zijn opgezet, kunnen de verschillende categorieën tests worden uitgevoerd. Alle gevonden bugs moeten worden gerapporteerd, zodat defecten kunnen worden verholpen. Vervolgens moeten opnieuw tests worden uitgevoerd om te controleren of alle defecten met succes zijn verholpen.

Mogelijke defecten bij het testen

Mogelijke defecten die tijdens het testen van de compatibiliteit kunnen worden gevonden, zijn onder andere:

 • Changes in font size
 • Changes in the user interface (UI) such as look and feel
 • Changes in cascading style sheets (CSS) style and color
 • Issues with the scroll bar
 • Issues with content alignment
 • Overlapping content or labels
 • Broken frames or tables

Importance of compatibility tests

Compatibility tests are important because they confirm the successful performance of a software application across all platforms, ensuring every customer will have a positive experience no matter what environment they use.

Defects can greatly hinder an end user's experience due to inconsistencies between areas like different software versions, internet speeds, configuration and resolution. Therefore, it is necessary to assess the application in all possible ways to reduce the risk of any failures and possible embarrassment for leaking an application with bugs.

Compatibility testing tools

Various tools have been developed to ease the compatibility testing process. Virtual desktops assist in OS compatibility testing by allowing testers to run the application in various operating systems as virtual machines (VM). Multiple systems can be connected and compared to produce the best results.

A large range of browser compatibility tools have also been developed. These include:

 • BrowserStack
 • LambdaTest
 • CrossBrowserTesting
 • BrowseEmAll
 • TestingBot
 • Browserling
 • MultiBrowser
 • BrowserSandbox
 • Experitest
 • Functionize
 • Browsershots