Commodity

Een commodity is een soort algemeen verkrijgbaar product dat niet sterk verschilt van de ene eenheid tot de andere.

Binnen een categorie commodity kan het ene artikel of de ene eenheid door het andere worden vervangen met vergelijkbare resultaten. Voorbeelden van commodities, in de traditionele zin, zijn suiker, tarwe, rubber, stookolie, vee, goud, aluminium en wol - naast een groot aantal andere produkten. Andere producten, zoals wind- en zonne-energie en broeikasgascompensatie, worden beschouwd als opkomende commodities, waarvoor de markt in ontwikkeling is, maar nog niet volgroeid.

Een commodity-product heeft per definitie geen uniek verkoopargument. In een IT-context wordt met de term gewoonlijk een onderscheid gemaakt tussen typische consumentenproducten en gespecialiseerde of hoogwaardige producten. Een commodity is in deze context een low-end maar functioneel product zonder onderscheidende kenmerken.  Een commodity computer is bijvoorbeeld een standaard PC die overal te koop is.

Naarmate de technologie en de markt voor een bepaald product rijper worden, wordt het waarschijnlijker dat het als een commodity wordt beschouwd, althans in de meer elementaire uitvoeringen.

;Volgens sommige marktanalisten betekent de toenemende alomtegenwoordigheid van smartphones en de consistentie van de kenmerken van merk tot merk dat deze producten commodity's aan het worden zijn.