Commercieel elektronisch bericht (CEM)

Een commercieel elektronisch bericht (CEM) is een communicatie waarin wordt gevraagd om zaken, financiering of steun voor iets dat wordt verzonden via een elektronisch kanaal, met inbegrip van e-mail, sociale media, voicemail, tekst en instant messages. 

CEM is niet noodzakelijk spam, meer formeel bekend als ongevraagde bulk e-mail (UBE). Commerciële berichten die worden verzonden zonder impliciete of expliciete toestemming worden echter doorgaans beschouwd als spam en kunnen, afhankelijk van waar u en de ontvangers wonen, ook illegaal zijn.

De meest voorkomende vorm van spam is ongevraagde commerciële e-mail (UCE): bulk e-mail waarin wordt geprobeerd de ontvanger een product of dienst te laten kopen. In veel landen valt CEM in deze categorie als u niet hebt voorzien in een mogelijkheid tot opt-out. Strengere regelgeving, zoals de Canadese anti-spamwetgeving (CASL), vereist dat afzenders uitdrukkelijke toestemming van de ontvangers krijgen voordat zij hun berichten versturen.