Combinatorische logica

Combinatorische logica is een concept waarin twee of meer ingangstoestanden één of meer uitgangstoestanden definiëren, waarbij de resulterende toestand(en) gerelateerd zijn door gedefinieerde regels die onafhankelijk zijn van eerdere toestanden. Elk van de inputs en output(s) kan één van twee toestanden bereiken: logica 0 (laag) of logica 1 (hoog). Een gangbaar voorbeeld is een eenvoudige logische poort

In combinatorische logica is de uitvoer een functie van de invoer op een bepaald tijdstip. Een voorbeeld hiervan is de AND poort. Stel dat een AND-poort twee ingangen heeft, X en Y, en één uitgang, Z. De AND-bewerking wordt gesymboliseerd door een asterisk (*). De werking van de twee-input AND poort kan worden voorgesteld door de volgende waarheidstabel:

X Y X * Y
1
1 1 1

The output of this logic gate is high if and only if both inputs are high. If either or both of the inputs are low, the output is low. If the states of the inputs change periodically, the output always obeys the rules depicted in the above truth table. The current state of the device is not affected by preceding states. This contrasts combinatorial logic with sequential logic , in which the current state of the device is affected by previous states.

Logic gates are one of several types of devices that use combinatorial logic. Other forms include encoders, decoders, multiplexer s, comparators, and latches.