Cognitieve robotica

Cognitieve robotica is een technologisch gebied waarbij robots kunnen leren van ervaring, van menselijke leraren en zelfs uit zichzelf, waardoor ze het vermogen ontwikkelen om effectief met hun omgeving om te gaan.

De meeste onderzoekers op het gebied van robotica gebruiken dierlijke redeneringen als basis voor de ontwikkeling en evolutie van het gedrag en de intelligentie van robots. Het primaire doel is om de robot adequaat te laten handelen en reageren in real-world situaties. Gemeenschappelijke elementen en functies van een zogenaamde slimme robot zijn onder meer:

 • Machinevisie
 • Spraakherkenning
 • Spraaksynthese
 • Bijheidssensor
 • Druksensoren
 • Structuursensoren
 • Anticipatie en planning
 • Programmeerbare beweging
 • Imitatie van beweging
 • Leerbaarheid
 • Mogelijkheid om van fouten te leren
 • Lange-term knowledge acquisition
 • Ability to explore on its own

Technology policy expert Alec Ross explains
what to expect from cognitive robotics innovation.