Cognitieve blindheid

Cognitieve blindheid is het onvermogen om iets te begrijpen als gevolg van het ontbreken van een voorschrift van kennis, begrip of geloof in een noodzakelijk fundamenteel concept. Cognitieve blindheid kan een gevolg zijn van onvoldoende intellectuele capaciteit om iets te begrijpen of het kan een gevolg zijn van emotionele, culturele of cognitieve vooroordelen.

Het fenomeen kan ook het gevolg zijn van een persoon die zo gefocust is op één ding of perspectief dat hij een ander misschien anders voor de hand liggend ding niet ziet. Een beroemd experiment dat cognitieve blindheid illustreert, werd uitgevoerd door Christopher Chabris en Daniel Simmons. Het experiment werd de onzichtbare gorillatest genoemd. 

De onderzoekers lieten proefpersonen naar een basketbalwedstrijd kijken. De proefpersonen werd gevraagd het aantal passes tussen spelers bij te houden. Het gegeven doel van de proefpersonen was slechts een afleiding. De echte observatie die de onderzoekers wilden zien, was die van een man in een gorillapak die over het veld liep. Het lijkt misschien onmogelijk om zoiets vreemds te missen, maar meer dan 50% van de proefpersonen heeft de gorilla helemaal niet gezien.