Coëfficiënt

1) In een wiskundige vergelijking is een coëfficiënt een constante waarmee een variabele wordt vermenigvuldigd. Beschouw de volgende vergelijkingen:

3 x 2 + 5 x - 3 = 0
ax 3 + by 2 = z

De waarden 3 en 5 in de eerste vergelijking zijn coëfficiënten van x , een variabele. In de tweede vergelijking, als a en b constanten zijn, dan is a een coëfficiënt van x 3 , en b is een coëfficiënt van y 2 . Het is gebruikelijk om cursieve kleine letters uit de eerste helft van het alfabet te gebruiken om constanten aan te geven waarvan de waarden niet numeriek gespecificeerd zijn. Cursieve kleine letters uit de tweede helft van het alfabet staan meestal voor variabelen.

2) In de natuurkunde en techniek is een coëfficiënt een kwantitatieve uitdrukking van een specifieke eigenschap van materie, of van een verschijnsel. Denk aan een elektronische component waarvan de waarde verandert met de temperatuur. Het wordt getest en blijkt een weerstand van 100 ohm s te hebben bij een temperatuur van +20 graden Celsius (°C), en een weerstand van 101 ohm bij een temperatuur van +70 °C. Dit is het equivalent van een weerstandsverandering van +1 ohm bij een temperatuursverandering van +50 °C, of +0,02 ohm per graad Celsius. Tussen temperaturen van +20 °C en +70 °C heeft dit onderdeel dus een temperatuurcoëfficiënt van +0,02 ohm per graad Celsius, ervan uitgaande dat de weerstand-tegen-temperatuurfunctie lineair is over dat temperatuurbereik.