Cluster

1) In een computersysteem is een cluster een groep servers en andere bronnen die zich gedragen als een enkel systeem en een hoge beschikbaarheid mogelijk maken en, in sommige gevallen, load balancing en parallelle verwerking. Zie clustering.

2) In de opslagtechnologie van personal computers is een cluster de logische eenheid van bestandsopslag op een harde schijf; het wordt beheerd door het besturingssysteem van de computer. Elk bestand dat op een harde schijf wordt opgeslagen, neemt een of meer clusters van opslagruimte in beslag. De clusters van een bestand kunnen verspreid zijn over verschillende locaties op de vaste schijf. De aan een bestand gekoppelde clusters worden bijgehouden in de bestandstoewijzingstabel (FAT) van de vaste schijf. Wanneer u een bestand leest, wordt het hele bestand voor u verkregen en bent u zich niet bewust van de clusters waarin het is opgeslagen.

Omdat een cluster eerder een logische dan een fysieke eenheid is (het is niet in de harde schijf zelf ingebouwd), kan de grootte van een cluster worden gevarieerd. Het maximum aantal clusters op een harde schijf hangt af van de grootte van een FAT tabel entry. Vanaf DOS 4.0 waren de FAT-tabellen 16 bits lang, waardoor een maximum van 65.536 clusters mogelijk was. Vanaf de Windows 95 OSR2 service release, wordt een 32-bit FAT entry ondersteund, waardoor een entry genoeg clusters kan adresseren om tot twee terabytes aan data te ondersteunen (aangenomen dat de harddisk zo groot is!).

Het nadeel van de clustergrootte is dat zelfs het kleinste bestand (en zelfs een directory zelf) het hele cluster in beslag neemt. Zo zal een bestand van 10 bytes 2.048 bytes in beslag nemen als dat de clustergrootte is. Veel besturingssystemen stellen de standaard clustergrootte in op 4.096 of 8.192 bytes. Tot de ondersteuning van de bestandstoewijzingstabel in Windows 95 OSR2, was de grootste harde schijf die in een enkele partitie kon worden ondersteund 512 megabyte. Grotere harde schijven konden worden verdeeld in maximaal vier partities, elk met een FAT die 512 megabyte aan clusters kon ondersteunen.

3) In sommige produkten is een cluster een groep terminals of werkstations die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke besturingseenheid.