Cluster quorum disk

Een cluster quorum disk is het opslagmedium waarop de configuratie database wordt opgeslagen voor een cluster computing netwerk. De cluster configuratie database, ook wel quorum genoemd, vertelt het cluster welke fysieke server(s) op een gegeven moment actief moeten zijn. De quorumschijf bestaat uit een gedeeld blokapparaat dat gelijktijdige lees-/schrijftoegang door alle knooppunten in een cluster mogelijk maakt.

In netwerken is clustering het gebruik van meerdere servers (computers) om iets te vormen wat voor gebruikers lijkt op één enkel systeem met hoge beschikbaarheid. Een verzoek om een webpagina wordt naar een "manager"-server gestuurd, die vervolgens bepaalt welke van verschillende andere servers het verzoek moet doorsturen voor afhandeling. Cluster computing wordt gebruikt om de belasting van drukbezochte websites te verdelen. Load balancing houdt in dat het werk over meerdere servers wordt verdeeld, zodat gebruikers sneller worden bediend.

Hoewel clusters uit meerdere servers bestaan, zien gebruikers of andere computers een gegeven cluster als een enkele virtuele server. De fysieke servers zelf worden clusternodes genoemd. Het quorum vertelt het cluster welke node op een gegeven moment actief moet zijn, en grijpt in als de communicatie tussen clusternodes mislukt door te bepalen welke set van nodes de betreffende applicatie mag draaien. De set nodes met het quorum blijft de applicatie draaien, terwijl de andere set nodes buiten gebruik wordt gesteld.