Cleartext

Cleartext is verzonden of opgeslagen tekst die niet versleuteld is en niet bedoeld is om versleuteld te worden. Als zodanig behoeft klare tekst geen ontcijfering om te kunnen worden weergegeven. In zijn eenvoudigste vorm wordt klare tekst weergegeven als ASCII die door elke tekstverwerker of teksteditor kan worden gelezen. Klare tekst kan echter worden gecodeerd in een speciaal formaat, zoals Word, WordPerfect of HTML. Alle tekst die op een computer met het juiste programma kan worden gelezen zonder dat ontcijfering nodig is, wordt beschouwd als klare tekst.

De termen klare tekst en platte tekst worden soms verward. Onbewerkte tekst is een speciaal geval van onbewerkte tekst die (1) is bedoeld om te worden gecodeerd vóór transmissie of opslag of (2) het resultaat van decryptie van ontvangen of opgehaalde gegevens.

In de informatietechnologie is tekst elke door mensen leesbare reeks tekens en de woorden die zij vormen, die kunnen worden gecodeerd in voor de computer leesbare formaten. Tekst verschilt van niet-tekengecodeerde gegevens, zoals grafische afbeeldingen of programma's waarvan soms wordt gezegd dat ze in "binaire" code zijn, maar die in feite hun eigen voor de computer leesbare formaten hebben.