Clancultuur

Een clancultuur is een familie- of stamachtig type bedrijfsomgeving die consensus en gemeenschappelijkheid van doelen en waarden benadrukt. 

Clanculturen zijn de meest collaboratieve en de minst competitieve van de vier belangrijkste bedrijfscultuurmodellen. Mentorschap, betrokkenheid van de werkgever en betrokkenheid van de werknemer worden verondersteld empowerment en loyaliteit te bevorderen, wat de productiviteit en het bedrijfssucces zal stimuleren. 

Critici van clanculturen, aan de andere kant, beweren dat bedrijven die dat model volgen, kunnen lijden aan een gebrek aan diversiteit. Er wordt ook beweerd dat de nadruk op cohesie afwijkende meningen kan smoren, en dat de verzorgende omgeving ertoe kan leiden dat werknemers minder productief zijn dan zij in een meer concurrerende cultuur zouden zijn. 

De drie andere veel voorkomende bedrijfscultuurmodellen zijn:

  • Hiërarchische bedrijfsculturen, die worden gekenmerkt door controle en een vrij starre en vaste organisatiestructuur.
  • Adhocracies, which are based on the ability to adapt quickly to changing conditions.
  • Market cultures, which are corporate environments that emphasize competition.