Circulair loggen

Circulair loggen is een methode om ruimte op de harde schijf te besparen in het Microsoft Exchange transactionele logging proces. Het werkt door het overschrijven van individuele logbestanden om te voorkomen dat de transactionele log (de set van alle logbestanden) onbeperkt groeit op de harde schijf.

Wanneer circulaire logging is uitgeschakeld, gaat elk afzonderlijk logbestand in de transactionele logdatabase, en bestaat er geen limiet voor hoe groot die database kan worden. Wanneer circulaire logging is ingeschakeld, kan het transactielog echter maar één megabyte (1 MB) groot worden. Als die limiet bereikt is, wordt het eerste logbestand automatisch overschreven om te voorkomen dat de transactielogdatabase nog groter wordt. De term "circulair" komt voort uit het feit dat de set logbestanden begint te "rouleren" zodra de schijfruimte-limiet is bereikt, zoiets als een LIFO (last-in, first-out) wachtrij.

Circulair loggen wordt vaak gebruikt met Exchange native data protection, omdat in die modus geen backups worden gemaakt en een gedetailleerd transactielog dus niet nodig is. Circular logging is standaard uitgeschakeld in Exchange 2010. Dat komt omdat, als circulaire logging is ingeschakeld en de database wordt beschadigd of anderszins aangetast, deze niet volledig kan worden hersteld als er recenter gegevens zijn toegevoegd dan het moment waarop de laatste volledige back-up is gemaakt.

Circulaire logging is een artefact uit oude versies van Exchange die werden uitgebracht toen harde schijven veel kleiner waren dan ze vandaag de dag zijn. Hedendaagse harde schijven hebben meer dan genoeg ruimte om Echoing te draaien met circulaire logging uitgeschakeld. De enige reden om het in te schakelen zou zijn wanneer een harde schijf bijna vol is.